Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Thursday, November 03, 2005

Katiting

Eto na ang pangtapat sa Mac Mini:

Move over, Mac Mini — MiniPC runs Linux

At naghihintay naman ako na may gamitin ang MiniPC upang gayahin ito:

Unofficial iToilet mod
|| nilaga ni qroon, 11:06 AM

0 Ang nakihigop:

Makihigop na!