Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Friday, September 30, 2005

Uptime

Linux Box - 09:36:36 up 86 days, 21:41, 2 users, load average: 0.60, 0.56, 0.38
WinXP Box -System Up Time: 49 Days, 18 Hours, 33 Minutes, 15 Seconds
|| nilaga ni qroon, 11:30 AM

3 Ang nakihigop:

12:23:17 up 88 days, 28 min, 2 users, load average: 0.00, 0.03, 0.00

Uptime before we installed the new UPS for this Linux Box.
Blogger qroon, at 1:35 PM  
System Up Time: 56 Days, 0 Hours, 1 Minutes, 18 Seconds

Reboot!
Blogger qroon, at 4:33 PM  
oi mag patay ka naman ng computer para tipid kuryente! hehehe
Blogger Uber, at 2:48 AM  

Makihigop na!