Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Saturday, October 01, 2005

Bored Program

[ugat@bahay ~]$ vi bored

#include coffee.h
#include yosi.h
#include music.h

{
if
tv = busted;
then
play = darts;
else
pluck = guitars;
}

:wq
[ugat@bahay ~]$ chmod 777 bored
[ugat@bahay ~]$ ./bored
stash: syntax error: go to sleep nutcase!
[ugat@bahay ~]$

Opo mga programmer, hindi ako marunong mag-code. Halata ba?
|| nilaga ni qroon, 10:10 AM

2 Ang nakihigop:

#include <coffee.h>
#include <yosi.h>
#include <music.h>

void main (void){
if (tv == busted)
play = darts;
else
pluck = guitars;
}
Anonymous c.programmer, at 5:40 PM  
ei c.programmer thanks for the corrections! para ka palang parser/compiler :D
Blogger qroon, at 5:47 PM  

Makihigop na!