Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Wednesday, May 10, 2006

The Political Compass

Economic Left/Right: -5.13
Social Libertarian/Authoritarian: -1.90


Take the test
|| nilaga ni qroon, 10:22 AM

0 Ang nakihigop:

Makihigop na!