Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Monday, April 24, 2006

QrooniX

QrooniX, is My Lame attempt to write about Technology (and in English).
|| nilaga ni qroon, 9:26 AM

2 Ang nakihigop:

GEEK!!!
Anonymous penoi, at 11:58 AM  
Mss geek ka boy! PenoyTechCentail... he he he.
Blogger qroon, at 1:48 PM  

Makihigop na!