Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Monday, August 15, 2005

Yum

# yum clean all
# yum makecache
# yum update

Magkape habang naghihintay ng updates.
|| nilaga ni qroon, 1:49 PM

0 Ang nakihigop:

Makihigop na!