Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Thursday, June 30, 2005

Articles

May magagandang articles akong nabasa sa Wikipedia, sapul na sapul sa panlasang pinoy. Masarap na pag-usapan sa isang kapihan:

Mental
IMCF

Enjoy!
|| nilaga ni qroon, 2:48 PM

1 Ang nakihigop:

Tunay na isa na namang obra ng maestrong mambabateng si Boy Dapa! Tunay na kinikilala na ang iyong angking kakayahan sa panulat at politikal na pag tuligsa sa mga trapo ng ating bansa.

What the hell does that mean? hehehehe.
Anonymous Boy Tigas, at 4:31 PM  

Makihigop na!