Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Thursday, November 25, 2004

Galing ng Pinoy(?)

Napanood ko sa Saksi ang dalawang dating Pinoy na ngayo'y mayor na sa dalawang lungsod sa California, USA. Taas noong ikinumpara nila ang uri ng pulitika na mayroon doon at kalagayan ng pulitika dito sa Pilipinas. Na ang mga botante doon ay hindi humihingi ng pabor sa mga kandidato bagkus ay magbibigay pa ng tulong, pananalapi man o hindi. Ibig sabihin eh dito eh kabaliktaran ang kalagayan? Hhhmmm... masakit pakinggan ngunit may bahid ng katotohanan. Sinong humihingi ng pabor sa pulitiko? Kalimitan ay yung naghihikahos na kapit na sa patalim at ang iba naman ay yung oportunista (marami akong kilalang ganito).

Ngunit noong nakaraang hangalan/halalan ay marami rin naman ang hindi humingi ng pabor sa pulitiko, kusang loob na tumulong sa kampanya na walang inaasahang kapalit. Marami akong nakilala na hindi humingi o tumanggi sa alok na tulong ng mga pulitiko. Mayor dating Pinoy, di lang dyan sa Tate may tumutulong ng kusa sa kandidato. Ano nga ba ang nais kong iparating?

Bago sana ikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa, ay magsaliksik man lamang ng kaunti at huwag namang palabasin lagi na masama/pangit ang Pilipinas! Karamihan sa mga nakikita at naririnig kong mga dating Pinoy at mga nakapangibang bansa eh ang bukang bibig ay:

"You know, in America/Europe/Japan/etc. it's like this... blah blah blah.. unlike in the Philippines.... blah blah blah... Filipinos/Philippines is gross, blah... eklay... eklat... chenes." (with accent ha)

At sabi pa ni Vicky Morales, "Ang galing ng Pinoy!"... Engggk!! Hindi sila Pinoy, mga dating Pinoy. Dahil iniwan nila ang Pilipinas upang mamuhay ng tuluyan at maglingkod sa ibang bayan bilang mamamayan doon.
|| nilaga ni qroon, 1:17 AM

1 Ang nakihigop:

It is true that Mayors there in the states specially in California are doing good, well most of the Filipino population is situated in that state. I really don't believe in races, may it be white, black, brown or yellow. For me, I believe that it's with the person and how he was raised etc.

Once again, a very good post today Mr. Qroon. I am a follower of your blog and I hope that you'll have frequent posts.

From your fan,

Über
Blogger Uber, at 3:57 PM  

Makihigop na!