Kapihan ni Qroon -- Talaarawang Tagalog

Tinipong kaisipan, saloobin at kung anu-ano pang bagay.

Google
 
Web Kapihan ni Qroon

Saturday, November 26, 2005

Wget

Wala akong internet connection sa bahay ngayon, may mga kailangang rpm (para sa Fedora Core 4) na wala sa aking default installers. Ang solution ay i-download ang mga rpm sa http://rpm.livna.org/fedora/4/i386/RPMS.lvn/ , pero nakababagot kapag inisa-isa ko ang pagkuha nito. Pasok ngayon ang wget:

wget -r -l1 --no-parent -A.rpm http://rpm.livna.org/fedora/4/i386/RPMS.lvn/

Ayos! Automatic ng na-download ang mga rpm.
|| nilaga ni qroon, 5:04 PM

3 Ang nakihigop:

GEEK!!!!

-penoycentral.blogdrive.com
Anonymous Anonymous, at 4:44 PM  
paano ka nakadownload using wget kung wala kang internet connection? hehe.
Anonymous Anonymous, at 2:50 PM  
Download ng RPMs dito sa office :)
Blogger qroon, at 5:32 PM  

Makihigop na!